Sir John Tenniel: Illustrating Alice

Our next meeting is on Friday 28 February 2020: Sir John Tenniel: Illustrating Alice. An illustrated talk by Dr Leo John De Freitas.